dilluns, 5 de novembre de 2012

Plataforma tot-u en obra.

Damunt la base descrita en els apartats anteriors s'afegeix balast de Wooland Scenics, Talus C1270 Fine Buff.

Prèviament a l'aplicació es tritura lleugerament per fer-ho mes fi, i que no sembli tant "pedra".