dimecres, 2 de gener de 2013

Nau auxiliar: Paviments.

La solera i vorera està feta fem amb una planxa de cartró normal de 3 mm de gruix. Les juntes de la voravia i de les  rajoles les fem amb una passada de cutter i un altre passada de punxo, després d’una ma de Alkil i que encara conservi una mica de humitat. Es pinta: 
  • 2 capes de gris Duncan OS473 amb pinzell fi.
  • La vorera amb una capa de patina DecoArt “gris celeste” i un altre capa de patina DecoArt “beige serenité”, amb pinzell fi rodó i després passant un drap de cotó.
  • La solera interior amb una capa de dissolvent usat, amb restes de betum de Judea, i després uns tocs de pintura negra amb pinzell sec per donar-li ombres.
  • La zona d’oficines amb pintura Titan Acualux “gris acero 845”.


diumenge, 18 de novembre de 2012

Nau auxiliar.

Com a fons del mòdul hi ha una mena de nau auxiliar, baixeta per si es gira el mòdul i el punt d’observació es pel altre costat, i així no ens tapi la resta del mòdul. Solament te una façana, com si fos un decorat de cine, però te detallat l’interior per si el punt de visió es per l’altre costat.

Com a base per fer la nau s’ha utilitzat el kit de Kibri 9808.


Amb les quatre façanes del kit fem una façana mes llarga, i dos petits laterals. També hem de pensar en el gruix de la façana interior.


divendres, 16 de novembre de 2012

Edifici d'extracció i procés: Cobertes.

Coberta plana:

Inicialment les cobertes planes son fetes amb plàstic negre.

Primer es pinta a pinzell la totalitat de la coberta amb pintura acrílica Americana, DecoArt, Lamp (Ebony) Black, es deixa assecar uns minuts, però abans que acabi d'estar del tot seca es frega amb un drap seguint la direcció de les planxes de la coberta (del carener cap a l'extrem).

Es repeteix el procés anterior amb Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Heavenly grey.

Es repeteix el procés anterior amb Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Shadow tan. 

Es repeteix el procés anterior amb Betum de Judea Titan. 

Com a remat final, podem donar uns tocs a pinzell sec amb betum de Judea.Les parets de la caseta de fusta de la coberta les pintem directament  amb betum de Judea.
 


Coberta inclinada de teula:

Inicialment la coberta inclinada està feta de plàstic marró vermellós. En primer lloc, es pinta tota la coberta amb una capa de pintura acrílica Americana de DecoArt Brunt Sienna. Tot seguit s’aplica una capa de vernís mate Americana de DecoArt.

Es pinta a pinzell la totalitat de la coberta amb Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Blissful Beige, es deixa assecar uns minuts, però abans que acabi d'estar del tot seca es frega amb un drap seguint la direcció de la pendent de la coberta (del carener cap a l'extrem).

Es repeteix el procés anterior amb Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Shadow tan.

Es repeteix el procés anterior amb Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Heavenly grey. 

Es repeteix el procés anterior amb Betum de Judea Titan. Com a remat final, podem donar uns tocs a pinzell sec amb betum de Judea.
 


Coberta de fibrociment:

La coberta de la torre metàl·lica es de fibrociment. El procés de pintat es el següent:
  • Pintat de tota la superfície amb Gris Antracita OS475 de Duncan.
  • Pintat de l’interior de les canals amb Grey Sky d’Americana, i netejat amb un drap.      
  • Capa final d’acabat amb vernís mate d’Americana.


 Xemeneies:

Les xemeneies que venen amb el kit de Kibri tenen un aspecte de massa plàstic.Les xemeneies d’aquest tipus estan fetes, a més, amb xapa metàl·lica galvanitzada enrotllada, que provoca l’existencia d’una motllura en forma de tirabuixó.


 
El procés per millorar les xemeneies es el següent: comencem per fer un repàs amb una llima d’ungles per treure tots les vores pròpies de la fabricació de la peça en plàstic.


Amb un punxó marquem el forat de la xemeneia en la seva cara superior, i amb una broca manual del diàmetre correcte l’acabem de fer.

 
Es fa el tirabuixó de la unió de la xapa galvanitzada en la realitat, amb fil metàl·lic molt mal·leable enganxat amb Super Glue-3. 


S’aplica una primera capa de pintura gris Slate Grey de Americana, i una segona capa color Plata de Bona Pint.


Per acabar de donar una textura vella la xemeneia es taca amb Ombra Heavenly Hues, DecoArt, Heavenly grey, Betum de Judea i aquarel·la Rojo Coral de Acrílics Vallejo. 

 
Les juntes horitzontals de la xemeneia quadrada s’han fet amb grapes enganxades i tallades.


El resultat final es el següent: