diumenge, 11 de novembre de 2012

Edifici d'extracció i procés: Façanes, per l'exterior.

A les façanes de totxo se’ls hi dona una capa amb patina gris celeste de DecoArt Heavenly Hues, y tot seguit es neteja amb un drap per que solament quedin pintades les juntes.

Les ombres de brut sota els totxos que sobresurten es fan a pinzell sec amb pintura acrílica de Vallejo gris fosc.

 
Ara be, el resultat es una obra vista antiga amb juntes grises, com de morter de ciment Portland, quan el mes lògic seria que fossin beige representant morter de ciment natural. El resultat el vaig aconseguir amb cosmètics de Martora.

L'estructura metàl·lica del pont no existia en el model original i s’ha afegit amb perfils Evergreen. Està pintada amb pintura Heki 7103. Després s’afegeixen unes taques de rovell amb pintura acrílica Americana DecoArt Brunt Sienna.


Els remats superiors es pinten amb pintura acrílica Americana de DecoArt Dark Chocolate els de les parets, i pintura acrílica Duncan OS475 Gris Antracita els de les pilastres. En tots els casos després s’aplica una capa de vernís Décopatch Setinat.