dimecres, 2 de gener de 2013

Nau auxiliar: Paviments.

La solera i vorera està feta fem amb una planxa de cartró normal de 3 mm de gruix. Les juntes de la voravia i de les  rajoles les fem amb una passada de cutter i un altre passada de punxo, després d’una ma de Alkil i que encara conservi una mica de humitat. Es pinta: 
  • 2 capes de gris Duncan OS473 amb pinzell fi.
  • La vorera amb una capa de patina DecoArt “gris celeste” i un altre capa de patina DecoArt “beige serenité”, amb pinzell fi rodó i després passant un drap de cotó.
  • La solera interior amb una capa de dissolvent usat, amb restes de betum de Judea, i després uns tocs de pintura negra amb pinzell sec per donar-li ombres.
  • La zona d’oficines amb pintura Titan Acualux “gris acero 845”.